(0282) 650 26 47
(0546) 650 26 47
 
Absorption Chiller
Broad Absortion Chiller

Absorption chiller sistemi düşük basınç altında suyun daha düşük sıcaklıklarda buharlaşma özelliğinden faydalanmaktadır. 1 atm basınç altında su 100 oC’de buharlaşmaktadır.6 mmHg basınç altında ise su 4 oC’de  buharlaşmaktadır ve absorption chiller cihazında basınç 4 mmHG ‘dir. Absorption chiller cihazında soğutucu olarak su bulunmakta olup suyu kendi bünyesine hapsedebilen ve su ile herhangi bir kimyasal bileşke oluşturmayan LiBr bulunamaktadır. Jeneratör kısmında yaklaşık olarak %50 LiBr + %50 sudan teşekkül solüsyon mevcuttur. Verilen primer enerji kaynağı ile solüsyon içindeki su buharlaşarak kondensere gelmektedir ve kondenserde soğutma kulesi suyu ile buhar fazından sıvı faza geçirilmektedir. Sıvı fazdaki su (refrigerant) evaporatör kısmında özel nozullar ile püskürtülerek soğutulmak istenen suyun içinden geçtiği bakır borular yüzeyinden buharlaşarak buharlaşma gizli ısısını soğutulmak istenen sudan alarak bu suyu soğutmaktadır.Evaporatör kısmında basınç 6 mmHG’dir ve su 4 oC’de buharlaşabilmektedir.Buhar fazındaki su (refrigerant) absorber kısmına gelerek burada tekrardan jeneratör kısmına kazandırılarak jeneratör kısmındaki solüsyonun %50 sudan ve %50 LiBr’den teşekkül oluşması sağlanmaktadır. Jeneratör kısmında verilen enerji ile birlikte buharlaşan su ile daha yoğun yani LiBr oranı fazla solüsyon kalmaktadır ve bu yoğun solüsyon absorber kısmına gelerek nozullardan pülverize edilmektedir.Bu solüsyonun suyu emme kabiliyeti olmasından dolayı evaporatör kısmında gelen su (refrigerant) buharını kendi bünyesine absorb etmektedir ve bu absorb esnasında açığa çıkan ısıyı soğutma kulesinden gelen su almaktadır ve daha seyreltik bir solüsyon (su oranı daha fazla) solüsyo pompası ile tekrardan jeneratör kısmına basılmaktadır.